Richtlijnen voor sociale levenscyclusanalyse van producten en organisaties 2020

Richtlijnen voor sociale levenscyclusanalyse van producten en organisaties 2020

Gepubliceerd in december 2021

Category: Tags: , ,

Sinds de eerste uitgave in 2009 is de praktijk van de sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) geëvolueerd van een kleine kring van academische beoefenaars naar een kring die nu belanghebbenden uit de industrie, beleidsmakers en het bedrijfsleven omvat. Dit betekent dat er bijgewerkte informatie en richtsnoeren moeten komen waarvoor geen voorafgaande kennis van levenscyclusbenaderingen nodig is. Het betekent ook dat ervoor moet worden gezorgd dat de juiste instrumenten in handen komen van degenen die de besluitvormingsprocessen kunnen informeren. Deze bijgewerkte richtsnoeren beantwoorden aan beide doelstellingen.

Omdat verschillende S-LCA-methoden uiteenlopende doeleinden en toepassingen hebben, dicteren deze 2020-richtsnoeren niet één pad, maar leggen zij uit wat de sterke punten en uitdagingen zijn van verschillende benaderingen om meerdere vragen op te lossen. In elk hoofdstuk worden de belangrijkste stappen beschreven, worden voorbeelden gegeven en wordt de gebruiker doorverwezen naar aanvullende bronnen en referenties.

Deze nieuwe richtsnoeren zijn een nuttig naslagwerk, ongeacht of u nieuw bent met S-LCA-methoden of een expert bent.

publication year

Data and Methods

Social LCA

Document type

Guidance and guidelines

Language

Dutch

You may also like…